Log ind Menu

Handelsbetingelser

Senest opdateret d. 24. oktober 2013
Tak fordi du har valgt at bruge ScreenPublisher!

Vores handelsbetingelser er skrevet af advokater, der tager en masse forbehold, så ordlyden kan have en lidt negativ klang, omend dette på ingen måder ellers er sammenlignelig med vores tilgang til at tilbyde en brugervenlig service. Vi ønsker at gøre vores kunder glade ved at tilbyde et fleksibelt online software.
Dette er en kontrakt mellem dig og/eller din virksomhed og TINXDK A/S (som reseller af ScreenPublisher, herfter benævnt SP).

Som reference vil TINXDK A/S (TINXDK) nogle gange identificeret som “vi,” “os” eller “vor”. Denne kontrakt gælder enhver TINXDK software, service eller ethvert produkt, inklusiv opdateringer, som du bruger så længe denne kontrakt er gældende. Al software, produkter og services er i denne kontrakt refereret til at være “service.”
Du gøres først og fremmest opmærksom på at alle brugere af TINXDK services skal acceptere vor cookie- og privatlivspolitik samt vor acceptabel anvendelsespolitik. Vi beder alle brugerne i din organisation om at acceptere disse politikker første gang de logger ind. Som Administrator beder vi dig accepterer disse handelsbetingelser, vor cookie- og privatlivspolitik samt vor acceptabel anvendelsespolitik i købsprocessen.

SP abonnement

 • Betaling: SP faktureres efter samme vilkår som i de beskrevne handelsbetingelser hos TINXDK.
 • Prøveperiode: SP tilbyder en gratis prøveperiode på 14 dage. Denne gratis prøveperiode er gældende for alle SP abonnementstyper. Såfremt du ikke ønsker at forlænge vor service, så bedes du opsige dit abonnement inden prøveperiodens udløb. Hvis du opsiger dit abonnement inden for prøveperioden, så trækker vi ikke abonnementsudgiften for den kommende måned.
 • Priser og prisstigninger: Alle priser er ekskl. moms og vi pålægger ikke selv nogle gebyrer. Valutakurser og eventuelle gebyrer pålagt af din betalingsudbyder er dit ansvar og er et resultat af, hvad du har af aftale med din betalingsudbyder. SP forbeholder sig ret til at lave prisændringer, men vil i så fald gøre dig opmærksom herpå via e-mail inden det sker. Du vil få besked vedrørende hvilken dato prisændringen er gældende fra. SP vil altid give et varsel på minimum 30 dage før en prisændring træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at indgå under de nye ændringer, er du nødt til at opsige dit abonnement, før ændringerne træder i kraft. Hvis du opsiger dit abonnement, slutter servicen, når den periode eller pris du har bundet dig til udløber.
 • Opsigelse af abonnement: Du kan til enhver tid opsige dit abonnement uanset årsag. Du kan opsige dit abonnement ved at sende en e-mail til info@screenpublisher.dk. Der er 30 dage opsigelsesvarsel. Hvis du opsiger dit abonnement, slutter servicen, når den periode du har bundet dig til udløber. SP refunderer ikke beløbet for det allerede betalte eller igangværende abonnement.
  Eksempel: hvis du allerede har betalt for en måned og vælger at stoppe vores service på dag 10 i måneden, så refunderer vi ikke beløbet svarende til de resterende 20 dage af måneden. Du kan dog stadig gøre brug af servicen de resterende 20 dage – indtil abonnementet udløber.
 • Fortrydelsesret: Du kan fortryde købet af SP ved at opsige dit abonnement indenfor de første 30 dage fra datoen for tilmelding. De første 30 dage hvori du kan fortryde købet af SP er også kaldet ”prøveperioden”. Efter prøveperioden kan du ikke fortryde købet af SP, men du kan altid opsige dit abonnement. Se ovenstående regler vedrørende opsigelse af dit abonnement.
 • Refunderingsvilkår: Med mindre loven fastslår noget andet, er ethvert abonnementsbeløb i enhver henseende ikke mulig at få refunderet, og enhver omkostning forbundet med en eventuel refundering vil være SP uvedkommende, da SP ikke hæfter for dette. Enhver omkostning vedrørende refundering vedrører derfor kun dig som bruger af servicen.
 • Internet adgang: Servicen inkluderer ikke internetadgang. Du er ansvarlig for at betale, hvad din internetudbyder kræver af betaling og fakturere dig. Betaling for internet er eksklusiv priserne du ser for SP services.

Vi giver ingen garantier

Vi tilbyder en service som er baseret på: “som den er,” “inklusiv eventuelle fejl” og som “et tilbud.” Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, detaljerne eller aktualiteten i informationerne som servicen tilbyder. SP giver og udsteder ingen udtrykkelige eller ubegrænsede garantier eller betingelser. Selv om du eventuelt har udvidede forbrugerrettigheder i det land du lever, har det på ingen måde indflydelse vedrørende SP eller garantier. Eksempler på eventuelle fejl kan være softwarefejl i SP’s præsentationssystem,, besked funktion eller lignende.

Selvom vores mål er 100% oppetid, så kan vi ikke garantere imod servernedbrud eller andre problemer med at tilgå siderne.
SP kan ikke holdes ansvarlig for tab af arbejdstid eller datafiler, tekster ol.

Ansvarsbegrænsning

Af SP kan du kun få godtgjort direkte skader svarende til op til din service medlemspris svarende til 1 måned. Eventuelle følgevirkninger af skader, dækkes ikke af SP, dækkende over blandt andet afledte konsekvenser, tabt profil, særlige, indirekte, tilfældige eller skader relateret til straf.
Denne begrænsning vedørere alt relateret til:
 • services
 • indhold (inklusiv koder) på 3. mands internet websites, 3. mands programmer, 3. mands koncepter eller de relationer som 3. mand samarbejder eller gør forretning med
 • vira eller andre destruerende produkter eller services som har indflydelse på din adgang eller brug af servicen
 • uforeneligheden mellem servicen og andre services, software eller hardware
 • forsinkelser eller fejl som du må have påbegyndt, udfører eller færdiggjort herunder også overførsler og transaktioner i forbindelse med servicen på en nøjagtig og rettidig måde.
 • krav vedrørende kontraktbrud, brud på garanti eller betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling.

Ændringer i servicen; Hvis vi annullerer servicen

Vi må ændre services eller slette funktioner uden grund og til enhver tid. Vi må annullerer eller stoppe din service til enhver tid. Vores annullering eller blokering kan være uden grund og/eller advarsel herom. Ved en annullering eller blokering stopper din ret automatisk omgående til at bruge enhver service. Når en service er annulleret eller blokeret, kan du ikke få adgang til eller få udleveret enhver form for data som er tilknyttet servicen. Vores annullering af servicen vil ikke få indflydelse på din forpligtigelse til at betale alle omkostninger der vedrører din aktuelle eller historiske brug af services. Hvis vi annullerer den fulde service uden grund, vil vi refundere på a conto beløb svarende til det resterende tidsmæssige forbrug af servicen, som du ikke har brugt set i forhold til tidspunktet for ikrafttrædelse af annulleringen, såfremt der en forudbetaling har fundet sted.

Informationer vi sender til dig; Samtykke vedrørende elektronisk information

Denne kontrakt er i elektronisk form. Vi sender specifik information i forbindelse med servicen og vi har ret til at sende dig yderligere information. Det kan f.eks. være vores nyhedsbrev, information om nye produktfunktioner, tilfredshedsundersøgelser eller konkurrencer. Det er selvfølgelig ikke et krav at du deltager i vores tilfredshedsundersøgelser, konkurrencer og lignende. Vi gør vores bedste for at undgå at sende dig et unødigt antal e-mails og hvis du ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev eller e-mails der vedrører produkt opdateringer, tilfredshedsundersøgelser, konkurrencer eller lignende, så bedes du oplyse os om dette via vores support mail: info@screenpublisher.dk eller afmelding af evt. nyhedsbrev direkte i mailen du modtager fra os.

Der kan være anden information, der vedrører servicen som loven påkræver at vi skal sende til dig. Denne type information har vi mulighed for at sende til dig i elektronisk form. Du har ret til at trække dette samtykke tilbage, hvis du opsiger servicen.

Vi må give dig nødvendig information:
 • pr. e-mail på den e-mail adresse som du har oplyst i forbindelse med brug af servicen;
 • via adgang til et online SP website som vil blive anvist i en e-mail besked, som vi sender til dig, når informationen er tilgængelig; eller
 • via adgang til et SP website, der på forhånd er anvist til dette formål.

Beskeder og information givet pr. e-mail anses som værende givet og modtaget på e-mailens transmissionsdato. Så længe du kan få adgang og anvende servicen, har du det nødvendige online software og hardware til at modtage beskeder. Hvis du ikke samtykker til at modtage nogen som helst elektroniske beskeder, er du nødt til omgående at opsige vor service.

Copyright og Varemærke beskeder

Al indhold tilknyttet servicen er Copyright © 2013 ScreenPublisher . Alle rettigheder er forbeholdt. Copyright og andre immaterielle rettigheder, love og traktater beskytter enhver software eller ethvert indhold ydet som en del af servicen. Vi eller vores leverandører ejer titlen, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til software eller indhold. SP, SP logo, og/eller andre SP produkter og ydelser, med reference hertil, kan også være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SP. Alle rettigheder som ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.

Ændringer i handelsbetingelser

Vi kan revidere vores handelsbetingelser til enhver tid. Såfremt vi ændrer vores handelsbetingelser vil vi oplyse dig om ændringerne samt tidspunktet for ikrafttrædelsen både via e-mail og via en pop-up meddelelse som fremgår når du logger ind på din konto. Såfremt du ikke ønsker at binde dig til de opdaterede handelsbetingelser bedes du opsige dit abonnement inden de opdaterede handelsbetingelser træder i kraft. Vi vil altid give et varsel på minimum 30 dage inden de opdaterede handelsbetingelser træder i kraft. Du kan også se hvornår vores handelsbetingelser sidst blev opdateret øverst på denne side.

Kontakt information

Såfremt du har nogle spørgsmål eller kommentarer til vores handelsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til os.
TINXDK A/S / ScreenPublisher
Rømersvej 4
7430 Ikast
Denmark
support@tinx.dk
CVR: 32 83 24 82

ScreenPublisher ejes af inote aps på Rømersvej 4, 7430 Ikast, cvr 32832512

Kontakt SCREENPUBLISHER

Skriv til os hvis du ønsker en GRATIS demo eller blot har input til forbedringer eller du har noget helt 3. du gerne vil sige til os.

SCREENPUBLISHER ApS © 2015 All rights reserved
Rømersvej 4 · 7430 Ikast · info@screenpublisher.com · telefon: 2750-7430 · CVR: 36478446

Made In Denmark Udviklet- & drevet i Danmark